U tijeku je provedba projekta Grada Čakovca „Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom u Gradu Čakovcu“.

Cilj projekta je provedbom izobrazno – informativnih aktivnosti poticati lokalno stanovništvo na pravilno postupanje s otpadom kako ne bi predstavljao opasnost za buduće generacije. Projektom je predviđena provedba pet grupa aktivnosti:

  1. Održavanje javnih tribina
  2. Provođenje edukativnih radionica u osnovnim školama i dječjim vrtićima
  3. Objava specijaliziranih priloga na lokalnoj televiziji
  4. Izrada animiranih publikacija o gospodarenju otpadom
  5. Izrada mrežne stanice

Očekivani učinak projekta je smanjenje udjela prikupljenog mješovitog komunalnog otpada u ukupno prikupljenom otpadu tijekom 2015.godine za minimalno 5% na područjima obuhvaćenim ovim projektom, u Gradu Čakovcu i Općinama Šenkovec, Orehovica, Nedelišće, Strahoninec i Mala Subotica.

Za realizaciju projekta predviđen je iznos od 143.750,00 kn, a 40% od planiranih sredstava sufinancirat će se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Karmen Franin