Svaka aktivnost čovjeka rezultira proizvodnjom otpada, a njegovo nesavjesno i neodgovorno odlaganje narušava okoliš i prirodu, odnosno okruženje u kojem živimo. Iz predmetnog proizlazi obaveza i odgovornost svakog pojedinca o njegovom pravilnom zbrinjavanju. Zanemarivanje zakonom obvezujuće brige o zbrinjavanju otpada dovodi do nelagodno odloženog otpada, što može dovesti do onečišćenja sastavnica okoliša. Preduvjet uspješnosti zaštite okoliša i prostora u kojem živimo svakako je obveza provedbe odredaba Zakona o gospodarenju otpadom i podzakonskih akata koje je donijelo Gradsko Vijeće Grada Čakovca.

Temeljem navedenog ovim putem OBAVJEŠTAVAJU SE građani da će Upravni odjel za komunalno gospodarstvo putem komunalnih redara i ovlaštenih osoba privatne zaštitarske tvrtke u vremenu od 18.03. – 22.03.2016. god., provoditi nadzor javnih površina – lokacija na kojima su smješteni tzv. zeleni otoci – molock kontejneri, kojom prilikom će se osobito nadzirati i kontrolirati slijedeće:

  • Vrsta otpada koji se odlaže, razvrstavanje i način odlaganja
  • Za sve utvrđene nepravilnosti, komunalni redari izricat će sankcije u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Odlukom o održavanju i uređenju naselja.

Download (PDF, 38KB)