Video materijeli

Edukativni video materijali izrađeni od strane Škole animiranog filma Čakovec o edukativnom gospodarenju otpadom grada Čakovca.

Upute za selektiranje otpada

Edukativni letci o pravilnom odlaganju/selektiranju otpada.

Postupanje sa otpadom

Postupanje sa otpadom

Postupanje sa otpadom

Postupanje sa otpadom