Prigodnom svečanošću u petak je u krugu GKP „ČAKOM“ u Čakovcu, obavljena svečana primopredaja hibridnog kamiona s marke Mitsubishi Fuso Canter /c15 Eco Hibrid s nadogradnjom za prikupljanje otpada. To je treće hibridno vozilo u ČAKOM-ovom voznom parku, a koristit će se za prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Vozilo je vrijedno 737.200,00 kuna, a sa 40 posto sufinancira ga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kamion je opremljen sa automatskom identifikacijom odvoza otpada i praćenje vozila Clean Track. ČAKOMOVA iskustva sa ranijim kamionima su dobra, a osobito su zanimljiva s aspekta ekonomičnosti zbog izuzetno male potrošnje goriva.

Ključeve novog kamiona direktorici ČAKOM-a Snježani Tkalčec Avirović uručili su gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller. Gradonačelnik Kovač tom je prilikom rekao da je Čakovec je jedan od nacionalnih predvodnika u zaštiti okoliša u velikoj mjeri zahvaljujući i ČAKOM-u. „Siguran sam da će se i ova investicija pokazati isplativom, te da će u dogledno vrijeme Čakom uspjeti obnoviti i ekološki prihvatljivim vozilima opremiti svoj vozni park te naravno poslovati nastaviti s održivim poslovanjem.“, rekao je Kovač. Zahvalio se i direktoru Fonda na podrušci projektima Grada, gradskih poduzeća ali i financijskim potporama koje su preko Fonda dobivali građani Čakovca.

Direktor Fonda Sven Müller čestitao je ČAKOMU na novom vozilu te je rekao da će Fond i dalje podržavati sve projekte i programe koji idu u smjeru zaštite okoliša, održivog poslovanja te opremanja novim „zelenim“ tehnologijama. Čakovec i Čakom uvijek su bili predvodnici u ovom području, zahvaljujući novim projektima tu će i ostati. Müller je govorio i o obvezi koju smo preuzeli a prema kojoj do 2020. godine moramo odvajati 50 posto otpada. Danas smo na razini od otprilike 15 posto, rekao je direktor, no cilj nam je da se taj postotak iz godine u godinu povećava.

Na primopredaji je govorila i direktorica GKP ČAkom Snježana Tkalčec Avirović koja je istaknula da su iskustva s prethodna dva hibridna vozila vrlo dobra, te rekla da će i u budućnosti tvrtka nastaviti s obnavljanjem voznog parka.

Na svečanosti su bili i zamjenik gradonačelnika Čakovca Mario Medved, načelnici Općina Mala Subotica i Orehovica Vladimir Domjanić i Franjo Bukal te predstavnici dobavljača.