ZCO_znak_slogan_polozeni_V3

Kategorije otpada

KOMUNALNI OTPAD

otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina

Komunalni otpad

Otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina, otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima. Posudu za komunalni otpad korisnici trebaju na dan odvoza po rasporedu do 7,00 h zimi, odnosno do 6,00 sati ljeti, iznijeti na javnu površinu, 2 m od ruba kolnika.

GLOMAZNI OTPAD

Od dijelova putničkih automobila, guma, pokućstva i sličnih proizvoda koji su postali otpad

Glomazni otpad

Glomazni otpad iz kućanstva se sastoji od dijelova putničkih automobila, automobilskih guma, pokućstva i sličnih proizvoda koji su postali otpad. Glomazni otpad korisnici trebaju iznijeti na javnu površinu dan prije termina odvoza po rasporedu

ELEKTRONIČKI OTPAD

se naručuje pozivom na besplatni broj telefona 0800 444 110.

Elektronički otpad

Elektronički otpad se naručuje pozivom na besplatni broj telefona 0800 444 110. Usluga odvoza i zbrinjavanja otpada financira se iz sredstava FZOEU i za korisnike je besplatna.

ZELENI OTPAD

Košnja trave, obrezivanje drveća, čišćenje korova, lišće

Zeleni otpad

Otpad nastao košnjom trave, obrezivanjem drveća, čišćenjem korova, lišće, otpad iz vrtova, voćnjaka i vinograda i drugi otpad biljnog porijekla podesan za kompostiranje.

GRAĐEVINSKI OTPAD

Otpad od iskopa, otpad s gradilišta, otpad od rušenja, lomljeni materijal

Građevinski otpad

Otpad od iskopa, otpad s gradilišta, otpad od rušenja, lomljeni materijal od razgradnje i rekonstrukcije cesta i slično.

POSEBAN OTPAD

Ambalažni otpad, Otpadne gume, Otpadna vozila, Otpadna ulja, elektronički otpad

Poseban otpad

Biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, gume, ulja, baterije i akumulatori, vozila, otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad,  električni i elektronički uređaji i oprema, brodovi, morski otpad, građevni otpad, otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda…

Pregled vijesti

1703, 2016

Obavijest o provođenju nadzora

Svaka aktivnost čovjeka rezultira proizvodnjom otpada, a njegovo nesavjesno i neodgovorno odlaganje narušava okoliš i [...]

2802, 2016

Uključenost korisnika u odvoz otpada

Komunalna usluga skupljanja, prijevoza i odlaganja komunalnog otpada  - podaci na 31.12.2015.  

2202, 2016

Provedba projekta „Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom u Gradu Čakovcu“

U tijeku je provedba projekta Grada Čakovca „Izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom u Gradu Čakovcu“. [...]

2901, 2016

ČAKOM dobio treće hibridno vozilo

Prigodnom svečanošću u petak je u krugu GKP „ČAKOM“ u Čakovcu, obavljena svečana primopredaja hibridnog [...]

Korisne informacije

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciraju kupnju A+++ kućanskih uređaja. Korištenjem energetski najučinkovitijih uređaja

LINK

Posebne kategorije otpada

LINK

Vrijeme je da počnemo gospodariti otpadom, umjesto da ga odlažemo na odlagališta

LINK

Sufinanciranje nabave električnih i hibridnih vozila

LINK